Du er her: 

Om "Kirke og Sogn"

"KIRKE & SOGN" er kirkeblad for Vedsted og Aaby Sogne. Det udkommer fem gange om året.

Hvert blad har et tema, der behandles på de fem temasider. Bladet indeholder desuden oplysning om gudstjenester og arrangementer, nyheder og billeder fra livet i kirkerne.

"KIRKE & SOGN" redigeres af en arbejdsgruppe på fem personer. Pt. består arbejdsgruppen af følgende:

For Vedsted Sogn: Lillian Bjerregaard Christensen og sognepræst Benthe Kleon Jeppesen

For Aaby Sogn: Ellinor Andersen, Inge Lise Reiche og sognepræsterne Ole Steen Hansen og Frans Rossing Andersson.

Tema: Skiftedag. I forbindelse med Ole Steen Hansens afsked med pension og Benthe Kleon Jeppesens stillingsændring til præst i Vedsted og Jetsmark sogne ser de to præster tilbage på hhv. 18 og 22 år i Aaby Sogn.

Tema: Min yndlingssalme. Mange har en favoritsalme, som måske vækker minder om en god oplevelse eller en sørgelig begivenhed, måske siger den noget rammende om ens liv og skæbne, eller den gør én i godt humør. Fire mennesker fra sognene giver et bud på en yndlingssalme.

Tema: SKAM. Med inspiration i TV-serien "SKAM" reflekteres der over traditionelle kristne begreber som synd, skyld og skam - hvilken relevans har disse begreber for hverdagsmennesket 2018?

Temaet for dette nummer af "Kirke & Sogn" er JULEGLÆDE. Kan man være glad, når man ikke er det? Tvinger vi juleglæden ned over hinanden? Eller findes der en juleglæde, hvor man kan glæde sig på trods?

Kirke & Sogn oktober - december 2017

Hvad er folkekirkens familiestøtte? I dette blad kan du læse om familiestøtten både på landsplan og her i Jammerbugt Provsti

Kirke & Sogn august - september 2017

Bladet handler om dåb. Hvilke overvejelser er der at gøre, når man skal holde dåb? Hvordan vælger man faddere? Hvad betyder dåben?


Tema: Påske-refleksioner. I dette blad har vi samlet nogle stærke beretninger fra mennesker, der har indvilliget i at lade påskeberetningen spejle sig ind i deres eget liv.


Temaet "håb" behandles i dette blad meget konkret: Hvad håber de nye menighedsråd for den kommende periode? I bladet vil du finde en præsentation af de nye menighedsråd, samt udtalelser fra nogle rådsmedlemmer vedrørende deres forhåbning og forventning til arbejdet.


 
 

 
 
18nov kl. 09:00

Gudstjeneste

Michael Berg

18nov kl. 09:00
20nov kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

 

20nov kl. 19:00
25nov kl. 10:15

Gudstjeneste

Benthe Kleon Jeppesen

25nov kl. 10:15
26nov kl. 18:00

Herreværelset

 

26nov kl. 18:00
27nov kl. 10:00

Nørkle-klub i Aaby

Vi strikker huer, vanter, halstørklæder til Y-mens støtteprojekt i Rumænien. Garnet …

27nov kl. 10:00
28nov kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste

 

28nov kl. 10:30
02dec kl. 10:15

Gudstjeneste

Benthe Kleon Jeppesen

02dec kl. 10:15
03dec kl. 17:00

Ulvetime

Børnegudstjeneste med efterfølgende spisning

03dec kl. 17:00
04dec kl. 14:30

Adventshygge i Vedsted Sognegård

Sang, kaffe, pakkespil og mørkning i præstegården

04dec kl. 14:30
06dec kl. 19:30

Adventskoncert

v. Michael Jacobsen med musikalske venner

06dec kl. 19:30
 

Hvornår sker det?