Dagsordner 2019

15. januar 2019 - Læs dagsordenen her

26. februar 2019 - Læs dagsordenen her

26. marts 2019 - Læs dagsordenen her

16. april 2019 - Læs dagsordenen her

28. maj 2019 - Læs dagsordenen her

25. juni 2019 - Læs dagsordenen her

20. august 2019 - Læs dagsordenen her

24. september 2019 -Læs dagsordenen her

22. oktober 2019 - Læs dagsordenen her

4. november 2019 - Læs dagsordenen her