Dagsordner

15. januar 2019 - Læs dagsordenen her

26. februar 2019 - Læs dagsordenen her

26. marts 2019 - Læs dagsordenen her

16. april 2019 - Læs dagsordenen her

28. maj 2019 - Læs dagsordenen her

25. juni 2019 - Læs dagsordenen her

20. august 2019 - Læs dagsordenen her

24. september 2019 -Læs dagsordenen her

22. oktober 2019 - Læs dagsordenen her

4. november 2019 - Læs dagsordenen her

26. november 2019 - Læs dagsordenen her

21. januar 2020 - Læs dagsordenen her

11. februar 2020 - Læs dagsordenen her

17. marts 2020 - Læs dagsordenen her