Der bygges en kirke

I sidste halvdel af 1800-tallet voksede Vedsted fra at være en lille by med tre huse i 1850 til at kunne beskrives som "egnens største landsby, ja, så at sige centralpunkt for handel og industri" (Aalborg Stiftstidende 1890). Ønsket om en kirke i Vedsted opstod som en følge af såvel den erhvervsmæssige som den kulturelle udvikling. Købmand N. P. Nielsen åbnede ca. 1870 en lille høkerforretning i landsbyen og oparbejdede herfra i resten af århundredet en meget stor købmandshandel - en af de største mellem Aalborg og Thisted. Hans virksomhed trak andre handlende og håndværkere til. I 1884 rejstes Vedsted Forsamlingshus. Her afholdtes folkelige møder med tidens kendte personligheder både fra det folkelige, det kirkelige og det politiske område, og disse møder var medvirkende til at udvikle en selvstændig tankegang hos tilhørerne. I landområderne omkring Vedsted var der ligeledes stor til- og udflytning, og børnetallet voksede. I 1886 opførtes en ny skole på Vedsted Kær, og i 1893 startede den grundtvig-koldske friskole, Vedsted Friskole, i forsamlingshuset med 43 børn. I 1897 anlagdes Aalborg-Fjerritslev jernbane gennem Vedsted - stationen fik navnet Birkelse efter Birkelse Hovedgård. Den dag i dag kaldes byen ved begge navne, Vedsted og Birkelse.

Omkring 1890 fremkom der ønske om, at sognepræsten i Aaby burde afholde kristelige møder, evt. gudstjenester, i Vedsted Forsamlingshus. Disse møder forstærkede ønsket om egen kirke.

Kirken år 1900
Byggeregnskab 1899

I 1897 testamenterede Mette Madsdatter Krogh, husmandsenke, det meste af sin formue, i alt 4000 kr. til bygningen af en kirke. Det satte skred i forberedelserne, og man iværksatte en indsamling i hele Vedsted Kirkedistrikt. Der indkom mellem 4500 og 5000 kr. I 1898 søgtes om statstilskud, og den 29. marts 1899 blev der på finansloven afsat 18.500 kr. til en kirke i Vedsted Sogn.Kirken blev tegnet af arktiekt Hans V. Ahlmann, Århus. Grundstenen blev nedlagt 16. maj 1899, og kirken stod færdig til indvielse 1. søndag i advent samme år. Kirken havde ved indvielsen ikke noget orgel, og der var ikke indlagt elektricitet.

Kilde: O. Skovlund Hansens artikel "Der bygges en kirke" i "Vedsted Kirke 1899 - 1999 - jubilæumsskrift"

31jan kl. 19:00

Gudstjeneste

v. Benthe Kleon Jeppesen

31jan kl. 19:00
03feb kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste Birkelse Plejecenter

v. Sofie Gjørup Winkel

03feb kl. 10:30
04feb kl. 09:30

Morgenandagt

Morgensang i kirken v. Benthe Kleon Jeppesen

04feb kl. 09:30
07feb kl. 10:15

Gudstjeneste

v. Benthe Kleon Jeppesen

07feb kl. 10:15
09feb kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

 

09feb kl. 19:00
10feb kl. 19:30

Salmestafetten i Gjøl Kirke

Vi synger med kirkemusikere

Medvirkende: Per Iversen og Carsten W. Thomsen

10feb kl. 19:30
14feb kl. 10:15

Fastelavnsgudstjeneste

v. Benthe Kleon Jeppesen

Efterfølgende tøndeslagning

14feb kl. 10:15
17feb kl. 10:30

Gudstjeneste for Birkelse Plejecenter

v. Benthe Kleon Jeppesen

17feb kl. 10:30
18feb kl. 19:30

Studiekreds

Påskens tekster i Bibelen 2020 v. Benthe Kleon Jeppesen

18feb kl. 19:30
21feb kl. 10:15

Gudstjeneste

v. Benthe Kleon Jeppesen

21feb kl. 10:15
 

Hvornår sker det?